Ymgynghoriad Cynllun Rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.