Holiadur Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd 2017

Mae Cyngor Gwynedd yn holi eich barn chi am eich profiad o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd.

Dim ond pobl sydd wedi derbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol  yn y flwyddyn ddiwethaf sydd yn gallu cwblhau'r holiadur yma.

Byddwch wedi derbyn llythyr trwy'r post gyda rhif i chi ei roi ar flaen yr holiadur cyn ei gwblhau.

Cwblhau'r holiadur ar-lein

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru