Ymgynghoriad Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Rydym yn ymgynghori ar nifer o newidiadau arfaethedig i Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Materion yw'r rhain sydd wedi codi o'r hyn a drafodwyd yn y Sesiynau Gwrandawiad yr Archwiliad. Gelwir y rhain yn 'Newidiadau Materion sy’n Codi' (NMC).

Bydd y cyfnod ymgynghori ar y Gofrestr o Newidiadau  Materion sy’n Codi, Asesiad Cynaliadwyedd (AC) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARHC) o'r Gofrestr Newidiadau Materion sy’n Codi, rhwng 26 Ionawr 2017 a 9 Mawrth 2017. 

 

Dogfennau'r Ymgynghoriad

Darllenwch y dogfennau perthnasol cyn anfon eich sylwadau:

 

Anfon eich sylwadau 

E-bost

Lawr lwythwch y ddwy ffurflen sylwadau a'u hanfon i polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Byddwch angen fersiwn diweddar o Adobe Reader (fersiwn 11 neu uwch).

Trwy'r Post

Lawr lwythwch ac argraffwch  y ddwy ffurflen sylwadau a'u hanfon i:

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, Llawr 1af Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

 

Copi Papur

Mae copi papur o'r dogfennau perthnasol ar gael i'w gweld yn:

  • Llyfrgelloedd cyhoeddus Gwynedd a Môn
  • Siopau Gwynedd Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau
  • Prif swyddfa’r Cyngor yn Llangefni
  • Swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, Llawr 1af Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT
    (yn ystod oriau agor arferol 09:00-17:00)