Ymgynghoriad Fairbourne

Mae'r llyfryn Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol yn ffurfio rhan o broses ymgynghori gyda thrigolion, perchnogion tai a rhanddeiliaid a gychwynnodd yn wreiddiol yn 2013 ac a fydd yn parhau am lawer blwyddyn i ddod. Mae'n dangos ffordd o gynnal Fairbourne ac o reoli'r risgiau sy'n wynebu'r gymuned a'r ardal o'i hamgylch hyd at 2055. Mae'r llyfryn hefyd yn rhoi gwybodaeth ynghylch sut y bydd Fairbourne yn cael ei effeithio gan newid hinsawdd a'r angen brys i ystyried newidiadau.  

Fel rhan o'r ymgynghori parhaus, ac yn ychwanegol at y sesiynau ymgynghori a fydd yn cael eu cynnal fel rhan o'r digwyddiad lansio ar 10 ac 11 Hydref 2019, gofynnwn i chi gymryd yr amser i ateb y cwestiynau dilynol. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi eich adborth gan y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei hystyried a'i chynnwys yn rhaglen waith Fairbourne: Symud Ymlaen dros y blynyddoedd i ddod.

Cyflwno eich adborth  

Rhaid derbyn eich sylwadau cyn dydd Gwener, 22 Tachwedd 2019.