Arddangosfa o waith Brenda Chamberlain yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 08/02/2019
Brenda_Chamberlain
Mae’r arddangosfa newydd yma yn Storiel yn hel at ei gilydd esiamplau o waith gan yr arlunydd Brenda Chamberlain sydd yng nghasgliadau Celf Storiel a Phrifysgol Bangor.

I’w weld mae tri phaentiad olew ‘Capel ac Adfail Abaty Enlli’, ‘Y Rhwyd Bysgota’ a ‘Bywyd Llonydd gyda Physgodyn’; ‘ Y Colomennod’, gwaith mawr cyfrwng cymysg;  darlun mewn inc ‘Merch gyda Chath Siamaidd’ ac amryw fraslun pensel ac inc eraill. Mae’r gweithiau hyn yn dyddio rhwng 1949-1953. Mae paentiad olew ‘Grey Breast’ yn dangos sut yn dechrau’r 1960au datblygodd ei gwaith i fod yn fwy haniaethol.

Ganwyd ac addysgwyd Brenda Chamberlain (1912-1971) ym Mangor. Gwyddai o oed cynnar iawn mai arlunydd ac awdur yr oedd hi eisiau bod. Wedi gadael yr ysgol, Mangor fe dreuliodd chwe mis yn Copenhagen, ble dylanwadwyd ar ei gwaith cynnar gan beintiadau Gauguin, cyn iddi fynd ymlaen i fynychu Ysgolion yr Academi Frenhinol yn Llundain. Dychwelodd i ogledd Cymru, i Lanllechid gyda John Petts, ble iddynt sefydlu Gwasg y Gaseg ym 1937.  

Rhwng 1946-62 bu Brenda yn byw a gweithio ar Ynys Enlli, fe dreuliau nifer gaeafau yn yr Almaen gyda chyfeillion a bu’n byw ar yr ynys Roegaidd Hydra (1962-67). Ble bynnag y roedd yn byw byddai’n paentio, ysgrifennu a chadw dyddiaduron darluniadol.

Er iddi fyw mewn nifer o lefydd gwahanol, anaml iawn y byddai yn peintio tirluniau. Pobl oedd yn ei hudo a byddai’n gwneud lluniau ohonynt yn ddi-dor.

Yn ystod ei hoes enillodd Brenda Chamberlain Fedal Aur Celfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a bu’n rhan o nifer o arddangosfeydd yn Llundain a Chymru.

I ddarganfod mwy am ei bywyd a gweld ei gwaith mae’r arddangosfa i’w weld yn Storiel, Bangor hyd at 6 Ebrill

Mae Storiel ar agor Mawrth -  Sadwrn - 11:00 – 17:00.