Llyfrgelloedd Gwynedd yn lansio adrannau LHDT

Dyddiad: 06/02/2019
LGBT1

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn lansio adrannau LHDT penodol yn Llyfrgelloedd Caernarfon a Bangor yn ystod Mis Hanes LHDT yn Chwefror.

 

Mae’r datblygiad yn rhan o ymgyrch flynyddol sy'n anelu at hyrwyddo cynhwysiant a chodi ymwybyddiaeth o ragfarn a wynebir gan bobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

 

Daeth y syniad o greu'r adrannau penodedig yn dilyn awgrym gan Tadgh Crozier sy’n wirfoddolwr o'r grŵp ieuenctid LGBT lleol (Gisda), ac roedd Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn hapus i ddatblygu casgliad ar y cyd â phobl ifanc LHDT lleol, a fyddai'n cael ei ddynodi'n glir.

 

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar lyfrgelloedd: “Mae ein llyfrgelloedd yma i ddiwallu anghenion ein holl ddefnyddwyr, ac rydym ni'n cael eu harwain gan bobl Gwynedd. Rydw i’n diolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn y gwaith o gael adrannau LHDT penodol yn Llyfrgelloedd Caernarfon a Bangor.”

 

Meddai Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd: "Rydym wedi cydweithio'n agos â'r gymuned LHDT wrth leoli’r adran ac rydym hefyd wedi ehangu ar yr amrywiaeth o deitlau a oedd gennym eisoes mewn stoc. Roeddem yn falch o allu ymateb yn bositif i'r cais hwn ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth llyfrgell sy'n adlewyrchu anghenion ein defnyddwyr a'r gymdeithas gyfan."

 

Mae'r casgliad wedi'i anelu at oedolion ac oedolion ifanc gyda chymysgedd o lyfrau hunangymorth, ffuglen, ffeithiol a bywgraffiad, a llyfrau gan awduron LHDT.

 

Dywedodd Tadgh Crozier, a fu’n flaenllaw wrth gydweithio gyda Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd: "Bu'n bositif iawn gweithio gyda Nia a'i thîm i godi ymwybyddiaeth o fis hanes LHDT 2019 ac mae'n wych gwybod bod Llyfrgelloedd Gwynedd wedi cydnabod pwysigrwydd cynhwysiant ac yn barod i fod yn flaengar."

 

Bydd yr adrannau yn nodwedd barhaol o Lyfrgelloedd Caernarfon a Bangor, ac fel ffordd o ddathlu mis LHDT, sydd eleni'n canolbwyntio ar Heddwch, Actifyddiaeth a  Chymod, byddwn yn rhoi careiau lliw enfys i bawb sy'n benthyca llyfr o'r casgliad - tra byddant ar gael!

 

LLUN: Aelodau’r Grwp LHDT sy’n cyfarfod yn Gisda, Caernarfon: Mari, Tim, Tadgh, Cerian, Ben, Ffion a Geraint gydag un o’r adrannau LHDT newydd