Profiad Fformiwla Un i ddisgyblion Ardudwy

Dyddiad: 25/02/2019

F1a

F1b

Cafodd disgyblion o Ysgol Ardudwy brofiad Fformiwla Un yn eu milltir sgwâr yn ddiweddar, wrth iddynt wylio car McLaren clasurol yn cael ei brofi yng Nghanolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr. 

Daethpwyd â'r McLaren 1982 i'r Ganolfan gan ei berchennog, Steve Hartley, a Thîm Peirianneg Mirage, er mwyn ei brofi cyn Pencampwriaeth Fformiwla Un Hanesyddol Meistri yr FIA, lle y bydd ceir clasurol yn brwydro yn erbyn ei gilydd, mewn saith lleoliad ar draws Ewrop.

Cafodd myfyrwyr y cyfle i weld peirianneg campau modur clasurol ar waith - rhywbeth a oedd yn arloesol yn ei ddydd, ac sy'n parhau i fod o'r radd flaenaf - ac i siarad â'r tîm o beirianwyr arbenigol sy'n dal i gadw'r car clasurol mewn cyflwr sydd gyda'r gorau yn y byd, 37 mlynedd ar ôl iddo gael ei adeiladu.

Meddai'r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar Ddatblygu’r Economi:

"Rydym yn arbennig o ddiolchgar i berchnogion Canolfan Awyrofod Eryri am roi'r cyfle i ddisgyblion lleol brofi'r math hwn o waith peirianneg mewn ffordd ymarferol.

“Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â'r Ganolfan ers blynyddoedd lawer i ddatblygu swyddi o ansawdd uchel, fel y gall pobl ifanc fel y rhain fynd ati i gael gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg, Technoleg a Mathemateg (STEM) yn eu cymunedau. Rydym yn hyderus y bydd gweithgareddau fel hyn yn agor llygaid pobl ifanc Meirionnydd i'r cyfleoedd cyffrous y gall gyrfa o'r fath eu cynnig.”

Ychwanegodd Lee Paul, Prif Weithredwr Awyrofod Eryri:  "Rydym yn gweld bod gan gwmnïau o ansawdd uchel ddiddordeb cynyddol ynom, yn enwedig yn y meysydd hedfan a'r gofod, ond hefyd o sectorau peirianneg eraill, megis hwn, sy'n ystyried defnyddio ein cyfleusterau ac ymsefydlu ar y safle. Rydym bob amser yn awyddus i gynnwys y gymuned leol mewn gweithgareddau er mwyn dangos y safle iddynt, ynghyd â'i botensial i greu swyddi cynaliadwy i'r ardal leol."

Mae'r Ganolfan yn rhan o Barth Menter Eryri Llywodraeth Cymru, oherwydd ei photensial i greu swyddi o ansawdd uchel yn lleol ac yn genedlaethol.

Meddai John Idris Jones, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Eryri: "Mae hi mor, mor bwysig i bobl ifanc gael profiadau cadarnhaol a diddorol o yrfaoedd STEM mor gynnar â phosib, er mwyn dylanwadu ar eu ffordd o feddwl wrth iddynt fynd ati i wneud dewisiadau addysgiadol.  

“Rwyf wrth fy modd fod profiad o'r math hwn wedi bod ar gael yng nghymuned Ysgol Ardudwy, ac rwyf yn ymwybodol mai dim ond un allan o gyfres o weithgareddau STEM sy'n cael eu cynnal ar gyfer Pobl Ifanc yn y safle oedd hwn, ynghyd â'r Academi Dronau yn ddiweddar, a'r Her Beirianneg sy'n cael ei chynnal yn fuan gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol."

LLUN: Disgyblion o Ysgol Ardudwy yn cael gweld car Fformiwla Un yn cael ei brofi yng Nghanolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr