Buddsoddi ar wella tai bach yng Ngwynedd

Dyddiad: 10/04/2019
toiled

Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i ddenu grant o £150,000 er mwyn codi safon pump o doiledau cyhoeddus pellach ar draws y sir.

Fe fydd cyllid gan y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig yn talu am waith gwelliannau a gwella effeithlonrwydd ynni toiledau Penllyn, Caernarfon; Marian y De, Pwllheli; Queen’s, Harlech; y Cei, Abermaw a Ganllwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am wasanaethau bwrdeistrefol:

"Mae gwaith uwchraddio eisoes wedi ei gwblhau y flwyddyn diwethaf yn Bethesda, Y Bala a Beddgelert. Trwy sicrhau Grant Datblygu Cymunedau Gwledig, rydym yn falch o allu gwneud rhagor o welliannau i doiledau’r sir.

“Mae mwy o doiledau  cyhoeddus yng Ngwynedd na’r rhan fwyaf o siroedd eraill trwy’r wlad, ac yn sgil partneriaethau rhwng y Cyngor a chynghorau Cymuned, Tref a Dinas ‘rydym wedi llwyddo i gadw’r mwyafrif llethol o doiledau yn agored.

 “Mae’r buddsoddiad diweddaraf yma i godi safon y cyfleusterau yn Abermaw, Ganllwyd, Harlech, Caernarfon a Phwllheli yn newyddion da i bobl leol ac i’r sector twristiaeth fel ei gilydd."

Tra bydd y gwaith uwchraddio yn digwydd bydd y toiledau cyhoeddus isod ar gau dros dro (manylion isod). Mae manylion am leoIiadau toiledau cyhoeddus a chymunedol yng Ngwynedd ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/toiledau

 

Toiledau

Gwelliannau yn digwydd

Toiledau cyfagos

Ganllwyd

8 Ebrill -

9 Mai 2019

Dolgellau
Maes Parcio Marian
Royal Ship Hotel, Queens Square      

Trawsfynydd
Stryd Pen y Garreg

Y Cei,  Abermaw

8 Ebrill - 14 Mai 2019 

Abermaw
Toiledau Cyhoeddus Llys Cambrian
Toiledau Cyhoeddus Promenâd y Gogledd
Pieces for Places 
Caersalem Chapel, High Street Abermaw
Gwesty Min-y-Mor
Maes parcio Abermaw (Portalŵ ar gael)

Queen’s, Harlech

10 Mai - 

14 Mehefin 2019

Harlech
Toiledau Cyhoeddus Bron y Graig
Toiledau Cyhoeddus Min y Don

Marian y de, Pwllheli

13 Mai - 

18 Mehefin 2019  

Pwllheli
Toiledau Cyhoeddus Y Maes
Toiledau Cyhoeddus Stryd Penlan

Penllyn, Caernarfon

19 Mehefin - 

26 Gorffennaf 2019 

Caernarfon
Toiledau Cyhoeddus Allt y Castell
Toiledau Cyhoeddus Empire
Te a Cofi (GISDA), 22-23 Y Maes
Palas Print, 10 Stryd y Plas