Masnachwyr Twyllodrus

Dyddiad: 24/04/2019

Yn dilyn adroddiadau am fasnachwyr twyllodrus posib yn gweithredu yng ngogledd Gwynedd, mae Safonau Masnach y Cyngor yn cynghori trigolion lleol i fod yn wyliadwrus wrth ddelio â masnachwyr sy'n galw yn eu cartrefi.

Mae Safonau Masnach y Cyngor yn cynghori trigolion y gallai cyflogi gwasanaethau masnachwyr o'r fath eu gadael heb fawr o opsiynau wneud iawn os ydi gwaith o safon isel. Yn ychwanegol, gall cost ar gyfer y gwaith hwn sy’n aml o safon isel fod yn ofnadwy o uchel. Cynghorir preswylwyr hefyd na fydd masnachwyr twyllodrus yn aml yn darparu gwaith papur, a byddai hyn yn ei gwneud yn anodd iawn cael gafael ar y masnachwyr.

Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon ynghylch unrhyw faterion masnachu twyllodrus yng Ngwynedd, cysylltwch â gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor trwy e-bostio safmas@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch y tîm ar 01766 771000.