Crwydro arfordir Gwynedd o'ch ystafell fyw

Dyddiad: 30/04/2020
Rhys-Roberts

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

Pa adeg well i gymryd taith rith o lwybr arfordir Gymru gyfan drwy Wynedd tra’n bod ni gyd yn chwarae ein rhan yn ystod yr argyfwng Coronafeirws ac yn aros adref i helpu stopio lledaenu’r afiechyd?

Mae tîm llwybr arfordir Cyngor Gwynedd wedi bod yn rhan o dynnu’r lluniau ar hyd mwy na 120 milltir o’r llwybr yn defnyddio Google Street View Trekker.

Dywedodd Rhys Roberts, Swyddog Llwybr Arfordir Cyngor Gwynedd: “Rydym wedi gweithio gyda Google i wneud defnydd o’u dyfeisiau i dynnu lluniau o beth welwch chi o’r llwybr arfordir yng Ngwynedd.

“Y ddyfais hon oedd bag cefn 24kg efo camera i dynnu’r lluniau - roedd yn dipyn o brofiad. Fe ddisgrifiodd rhai ein bod ni’n edrych fel bodau arallfydol tra allan yn cerdded y llwybrau gyda’r ddyfais. Unwaith roedd y data wedi ei gasglu mi yrron ni nhw’n ôl at y cwmni i’w gyhoeddi ar Google Maps.

“Doedd y tîm ddim ond yn mynd allan i dynnu’r lluniau pan oedd y tywydd yn braf ac yn heulog, ac roedden ni’n ffodus iawn nol ym Medi 2019 ein bod wedi cael cyfnod da o dywydd gwych. Fe wnaethon ni arfer efo pwysau’r ddyfais yn sydyn iawn, ac fe wnaeth y tri ohonom yn y tîm llwybr arfordir gymryd rhan yn tynnu lluniau o’r llwybr.

“Roedden ni’n falch iawn efo’r canlyniadau ac mae’r lluniau yn dangos y llwybr arfordir yn ei holl ogoniant. Wrth gwrs, ar hyn o bryd mae’r lluniau ar-lein yn caniatáu i bobl gynllunio teithiau yr hoffan nhw eu cerdded pan ddaw pethau nol i drefn. Yn y cyfamser, rydym yn annog pobl i ddilyn y rheolau ac i ymarfer corff o adref – fe fydd digonedd o amser i fynd a mwynhau’r llwybr arfordir pan fydd y Coronafeirws o dan reolaeth.

“Mae’n hawdd cael mynediad at y lluniau. Unwaith fyddwch chi wedi llwytho Google Maps ar-lein, fe allwch chwyddo’r lluniau i fannau penodol a llusgo symbol y dyn bach melyn a’i ollwng ar y map. Fe wnaiff hyn agor delwedd 360 fel eich bod yn medru llywio eich hunain o gwmpas i unrhyw gyfeiriad ar hyd y llwybr.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae’r llwybr arfordir yn gwneud cyfraniad anferth i’r economi, ac fe obeithiwn ni y bydd y teclyn newydd cyffrous yma yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo’r ardal unwaith y byddwn yn dychwelyd i drefn arferol.

“Fel Cyngor, rydym wedi bod yn falch o weithio gyda Google i dynnu’r lluniau i arddangos ein harfordir trawiadol a gobeithio gwneith y gwaith yma ddenu cynulleidfa newydd i’r llwybr maes o law. Ond am rŵan, o dan y Rheoliadau Coronafeirws, fe all pobl ddefnyddio’r lluniau yma’n ddoeth i gynllunio eu teithiau yn y dyfodol ac i fwynhau’r golygfeydd godidog o adref.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Angela Russell, Pencampwr Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych fod modd defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i arsylwi a gwerthfawrogi cyfoeth ein hamgylchedd o amgylch arfordir Gwynedd.

“Diolch i’r datblygiad yma, gallwch bellach grwydro trwy rostiroedd, twyni tywod, a choedlannau naturiol o’ch cartref. Mae Llŷn yn benodol wedi ei ddynodi yn ardal o harddwch naturiol eithriadol, a rwan mi all pobl o bell ac agos fwynhau ei nodweddion amgylcheddol fel tasan nhw yno trwy Google Maps.”

Fe fydd Rhys a thîm llwybr arfordir Gwynedd yn ymddangos ar raglen teledu newydd - Wonders of the Coast Path a fydd yn cael ei ddarlledu bob Nos Lun ar ITV Cymru am 8:30pm cyn cael ei ddarlledu ar deledu Prydain-gyfan o Orffennaf 2020 ymlaen. Fe fydd y gyfres yn darparu modd i ni grwydro o adref, archwilio’r bywyd gwyllt unigryw, tirwedd ddramatig a chymunedau bywiog ar hyd y llwybr arfordir. Fe fydd y bennod ym Mhen Llŷn yn cael ei ddangos ar 4 Mai 2020, gyda Rhys yn dangos y ddyfais i Sean Fletcher.

Dyma ambell i enghraifft ar Google Maps:

Bychestyn ac Enlli

Porth Ceiriad

Llanbedrog

Nant Gwrtheyrn

Traphont y Bermo

Lôn Las

 

FFOTOGRAFFAU:

1 – Rhys Roberts yn cario Google Street View Trekker

2 - Aled Gwyn, Rob Jones a Rhys Roberts o dîm Llwybr Arfordir Cyngor Gwynedd.