Cau Pont yr Aber 14 Gorffennaf 2019

Dyddiad: 10/07/2019

Bydd Pont yr Aber, Caernarfon ar gau i gerddwyr am tua pedair awr bore dydd Sul, 14 Gorffennaf 2019 er mwyn cwblhau gwaith atgyweirio hanfodol.