Prosiect Garddio Dwyfor yn sicrhau Gwobr ryngwladol y Faner Werdd

Dyddiad: 19/07/2019
Gardd_Garden1

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd, gan gynnwys gardd gymunedol ym Mhwllheli. 

 

Mae 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi bodloni’r safonau uchel sydd yn angenrheidiol i dderbyn Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau trefol ac ystadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd.

 

Bydd y Faner yn hedfan yn Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol a’u hymrwymiad i gyflwyno man gwyrdd o ansawdd gwych.

 

Dywedodd Terry Williams, Cydlynydd Cynllun Cyfeirio i Ymarfer yn Byw’n Iach: “Rydym wrth ein bodd i dderbyn Gwobr y Faner Werdd yma yn Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli. Mae hyn yn dyst i ymdrechion y gwirfoddolwyr, sy'n gweithio'n galed trwy’r flwyddyn i gynnal y safonau uchel a fynnir gan Wobr y Faner Werdd.”

 

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.  Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â’r safleoedd sy’n ymgeisio a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

 

Meddai Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad.

 

“Ni ellir tanamcangyfrif pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, i natur a’r economi. Rydym eisiau annog pawb i archwilio eu hardal leol a gwneud y gorau o’r safleoedd rhagorol ar drothwy’r drws.”

 

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

 

LLUN: Dorris a Brian Jones, sy'n gwirfoddoli ar y prosiect.