Recordiau Byd Guinness - Cyngor Gwynedd yn llongyfarch Harlech ar stryd sertha'r byd

Dyddiad: 16/07/2019
Harlech3

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch y gymuned leol yn ardal Harlech ar eu gwaith wrth sicrhau fod Ffordd Pen Llech yn y dref wedi ei gydnabod gan Recordiau Byd Guinness fel y stryd serthaf yn y byd.

 

Gyda graddiant o 37.45%, mae Ffordd Pen Llech wedi sicrhau’r teitl a oedd yn arfer bod yng ngafael Baldwin Steet, Dunedin yn Seland Newydd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

 

“Llongyfarchiadau mawr i gymuned Harlech ar sicrhau dynodiad Recordiau Byd Guinness. Yn sicr, mae hyn wedi golygu llawer o waith gan grwp o bobl yn yr ardal, ac rydym fel Cyngor wedi bod yn falch iawn o’u cefnogi gydag agweddau o’r cais.

 

“Fel lleoliad sydd yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd, mae Harlech eisoes yn gyrchfan poblogaidd iawn, gyda’r castell sy’n dyddio’n ôl i’r canoloesedd ac sydd hefyd yn chwarae rhan bwysig yn hanes Cymru. Mae Harlech yn gyrchfan sydd wedi ei lleoli ar Ffordd yr Arfordir Cymru ac yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau diddorol i ymweld â nhw, gan gynnwys traethau bendigedig, cwrs golf adnabyddus a rhan trawiadol o Lwybr Arfordir Cymru.

 

“Gyda chadarnhau mai Ffordd Pen Llech ydi stryd mwyaf serth y byd, mae’n debyg iawn y bydd Harlech yn derbyn sylw rhyngwladol ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn cynnig hwb o bwys i’r economi leol a busnesau’r ardal.”

 

Am ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth o atyniadau sydd i’w gweld yn ardal Harlech, ewch i www.ymweldageryri.info a www.visitharlech.wales

 

LLUN: Mae Harlech a’r castell trawiadol eisoes yn atyniadau poblogaidd