Teuluoedd yn ymgartrefu yn Bron Gwynedd, Bethel

Dyddiad: 02/07/2019
Bron Gwynedd, Bethel

Mae pedwar teulu balch bellach wedi ymgartrefu yn eu cartrefi Grŵp Cynefin newydd ym Methel, ger Caernarfon, Gwynedd dros yr wythnosau diwethaf.

 

Diolch i gydweithio rhwng Cyngor Cymuned Bethel, Cyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin, datblygwyd pedwar tŷ 3 llofft ar dir eithriedig yn Bron Gwynedd, Bethel, er mwyn cynorthwyo trigolion lleol i sicrhau cartrefi clyd o safon yn yr ardal.

 

Roedd y gwaith yn rhan o raglen datblygu Cyngor Gwynedd gyda chymorth grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

 

Cwmni teuluol S J Burgess, Caernarfon fu’n gyrru’r gwaith o ddatblygu’r safle ac mae diolch staff Grŵp Cynefin yn fawr iddynt.

 

Yn y llun, gwelir un o’r teuluoedd sydd wedi symud i’w heiddo newydd ym Mron Gwynedd: Llio Lois Herbert yn dal yr allwedd i’w chartref newydd, gyda’i mam Nicole Herbert yn y cefndir yn cario’i brawd bach, Theo Fensome, yn ei breichiau.

 

Gyda’r teulu mae Gwyndaf Williams, Rheolwr Datblygu Grŵp Cynefin a’r Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams a’r ochr draw i Nicole, mae Arwel Owen, Uwch Swyddog Tai Cyngor Gwynedd a Iola Morgan, Uwch Reolwr Tai Grŵp Cynefin.

 

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr y gymdeithas dai: “Mae datblygiadau bychain fel hyn, mewn pentref gwledig yn gwneud gwahaniaeth mawr. Bu’n braf dod draw i gyfarfod Nicole Herbert gyda’r swyddogion er mwyn gweld y gwahaniaeth mae tŷ o’r fath yn ei gael ar fywyd y teulu. Diolch i bawb fu’n cydweithio â ni gyda’r datblygiad, ac i’n tîm ymroddedig o staff yma’n Grŵp Cynefin am eu gwaith bob amser.”