Cynghrair Boccia Gwynedd – cystadlu a chymdeithasu

Dyddiad: 15/10/2018

Boccia1Boccia2 Boccia3

Cynhaliwyd gemau cyntaf cynghrair Boccia Gwynedd yn ddiweddar yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn gyda 16 o dimau yn cymryd rhan.

Mae Boccia yn fath o gamp pêl fanwl sy'n gysylltiedig â bowlio a petanque. Mae'n Gamp Paralympaidd Parau ac fe'i dyfeisiwyd i ddechrau ar gyfer pobl â pharlys yr ymennydd. Mae'r gêm yn cael ei chwarae gyda chwaraewyr yn eistedd ac felly mae'n briodol i bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd cronig.

Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd ac un o drefnwyr y gynghrair: “Mae Boccia yn weithgaredd poblogaidd gan nifer o grwpiau a sefydliadau lleol. Peth da am y gêm yw y gall pawb  cael go beth bynnag yw eu cyflwr iechyd, a gall unrhyw un ennill!

“Gall fod yn gystadleuol iawn ac mae chwaraewyr yn dod yn fwy medrus ond mae yna hefyd agwedd gymdeithasol wych i'r gêm.”

Roedd y timau a gymerodd ran yn y Gynghrair yn cynnwys cynrychiolwyr o'r MS Society, Grŵp Parkinsons South Snowdon, Grwp Cymorth Strôc, Antur Waunfawr, CIL a Chynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol Cyngor Gwynedd a chyfranogwyr DementiaGo.

Bydd y gynghrair yn cael ei chwarae bob mis a bydd y trefnwyr yn gobeithio cael mwy o bobl i chwarae Boccia yn rheolaidd ar gyfer cystadleuaeth a chyfeillgarwch.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch efo Emma ar 01766 510932 neu 07768 099095.

LLUNIAU:

1&2: Gemau cyntaf Cynghrair Boccia Gwynedd