Gwasanaeth i goffau canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr

Dyddiad: 18/10/2018
Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus byr yng Nghastell Caernarfon ar Sul y Cofio, 11 Tachwedd 2018, am 2.30pm i nodi canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Mawr.

Yn ystod y gwasanaeth taenir llwch croesau pabi o’r Ardd Goffa’r Rhyfel Mawr a agorwyd yn y castell ar 7 Gorffennaf 2016, ar union leoliad yr ardd goffa.

Agorwyd yr ardd gan Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mr Edmund S Bailey, ac fe’i sefydlwyd gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd, Amgueddfa y Ffiwsilwyr Cymreig yn y castell a Cadw. Bu gwirfoddolwyr Cymdeithas Feteran Caernarfon yn gofalu amdani yn ofalus iawn drwy gyfnod ei bodolaeth.

Gosodwyd mwy na 12,000 croes pabi yn yr ardd dros haf 2016 a chodwyd mwy na £70,000 tuag at yr Apêl Pabi.

Bydd croeso i bawb i’r gwasanaeth.