Anogaeth i rieni Gwynedd gyflwyno'u plant i'r Gymraeg

Dyddiad: 25/10/2019
hunaniaith2

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd yn trefnu gweithdai hyfforddiant sy’n targedu pobl sy’n gweithio gyda theuluoedd â phlant iau nac oedran ysgol. Pwrpas y gweithdai fydd rhoi gwybodaeth a sgiliau i’r unigolion rheini ar sut i hyrwyddo’r manteision o roi’r Gymraeg i blentyn o oed cynnar gyda rhieni a theuluoedd y plant yn eu gofal.

Meddai Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith: “Y nod fydd gweld y gweithwyr hynny sydd mewn cysylltiad rheolaidd a theuluoedd sydd â phlant bach; gweithwyr meithrinfeydd; gofalwyr plant a gwasanaethau megis canolfannau chwarae yn datblygu sgiliau a gwybodaeth i allu sgwrsio gyda theuluoedd am fanteision cael y Gymraeg o oedran cynnar iawn.” 

Un sy’n trefnu’r hyfforddiant gyda Hunaniaith ydi Nesta Griffiths, Prif Swyddog Gweithgareddau Cymraeg i Blant.

Meddai Nesta: “Mi fyddai’n cyflwyno negeseuon ynglŷn â manteision dwyieithrwydd a phwysigrwydd siarad a chyflwyno’r Gymraeg i’r plentyn yn gynnar iawn.”

Ychwanegodd: “Mae amlieithrwydd o fantais anferth i blentyn. Yma yng Nghymru mae gennym ddwy iaith ac amodau cymdeithasol ardderchog i blentyn ddod yn ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf.”

Bydd y gweithdai yn rhai  anffurfiol a fydd yn cynnwys  cyflwyniadau, sgyrsiau, tamaid blasus i’w fwyta a phecyn o adnoddau i fynd adref i bawb un sy’n mynychu. Cynhelir y gweithdai yn:

  • Bwyty Gwin Dylanwad, Dolgellau – 7 Tachwedd, 6.30-8.30pm;
  • Storiel, Bangor – 14 Tachwedd, 6.30-8.30pm.

Am fwy o fanylion ac i gadw lle cysylltwch â Hunaniaith ar 01286 679452 neu drwy e-bost:

hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru