Datblygu Cod Morol Gwynedd ymhellach

Dyddiad: 23/10/2019
Datblygu Cod Morol Gwynedd

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn a'r Sarnau yn ymuno â Fforwm Arfordir Sir Benfro i ddatblygu Cod Morol Gwynedd ymhellach i sicrhau dyfodol cynaliadwy i arfordir Gwynedd.

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Cod Morol Gwynedd yn 2016, mae gan ACA Pen Llŷn a'r Sarnau weledigaeth i ddatblygu'r Cod ymhellach drwy ddefnyddio mapiau.

Gall mapiau ddarparu gwybodaeth ar y ddwy ardal ac ar adegau o'r flwyddyn y gall rhai rhywogaethau morol fod yn sensitif iawn i aflonyddwch, gan roi cyfle i ddefnyddwyr morol gynllunio eu teithiau er mwyn lleihau effeithiau negyddol.  Mabwysiadwyd y dull gweithredu hwn yn llwyddiannus mewn ardaloedd megis y Barriff Mawr ac yn agosach at adref, yn Sir Benfro.

Datblygodd Fforwm Arfordir Sir Benfro God Morol Sir Benfro yn 2002 ac mae bellach yn cydweithio ag ACA Pen Llŷn a'r Sarnau ar brosiect Cod Morol Gwynedd.

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio i ddechrau ar ddwy ardal, sef Pen Llŷn a'r Sarnau, Abersoch ac Aberdyfi.

Cynhelir y digwyddiadau canlynol i roi mwy o wybodaeth am y prosiect ac i gael adborth ar y mapiau sydd wedi'u drafftio a'r deunyddiau ategol cysylltiedig.

Mae digwyddiadau fel a ganlyn:

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019, 4-7pm: Neuadd Dyfi, Aberdyfi LL35 0NR

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019, 4-7pm: Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon, Abersoch, LL53 7DP

Mae'n hanfodol bod y gwaith o ddatblygu'r Cod Morol yn gweithio i'r gymuned, i berchnogion tir ac i fywyd gwyllt. Mae angen i'r prosiect gael ei siapio a'i gefnogi gan weithredwyr a rhanddeiliaid lleol. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy a siapio dyfodol Cod Morol Gwynedd, dewch draw i ddigwyddiad.

Cofrestrwch i fynychu drwy Eventbrite https://www.eventbrite.co.uk/o/pembrokeshire-coastal-forum-7298205311