Dysgu Cymraeg a blasu gwin

Dyddiad: 30/10/2019

Cynhelir noson blasu gwin mewn gwinllan leol er mwyn rhoi cyfle i ddysgwyr i sgwrsio’n anffurfiol drwy’r Gymraeg.

 

Bwriad y noson, sy’n cael ei drefnu gan Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd, yw cefnogi dysgwyr yng ngogledd y sir i ymarfer eu sgiliau iaith newydd ac i gymhathu i’r gymuned Gymraeg. Bydd y noson yn cael ei chynnal yng ngwinllan Pant Du, Dyffryn Nantlle ar 15 Tachwedd.

 

Meddai Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith: “Unwaith y bydd dysgwyr newydd wedi dechrau magu’r sgiliau yn y dosbarth maen nhw’n ysu am gyfle i ymarfer mewn sefyllfa anffurfiol ond eto un sy’n gefnogol.

 

“Gyda cydweithrediad y Gwasanaeth Dysgu Cymraeg yma yn y gogledd orllewin 'rydym ni wedi trefnu noson hwyliog o flasu gwin i ddysgwyr; mi fydd yn gyfle i ddysgwyr ddod at ei gilydd i sgwrsio hefo siaradwyr mwy medrus wrth flasu gwinoedd Dyffryn Nantlle a chael tameidiau blasus i fwyta.”

 

Meddai Eluned Croydon o Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin: “Mae noson fel hon yn gyfle gwych i ddysgwyr; mae’n agor y drws o’r dosbarth i mewn i’r gymuned Gymraeg ac yn hwb i hyder y dysgwyr.”

 

Mae cefnogaeth siaradwyr Cymraeg rhugl  hefyd yn allweddol yn ôl Eluned. Ychwanegodd: “Mae croeso cynnes i siaradwyr Cymraeg rhugl ymuno a ni ar y noson, bydd eu cael yno yn allweddol i lwyddiant y noson.” 

 

Mae un amod i’r cynnig hwn, yn ôl Eluned: “Os ydach chi’n siaradwr rhugl ac awydd ymuno a ni gorau oll os dewch a dysgwr hefo chi yn gwmni.”

 

Bydd y noson yn cael ei harwain gan Richard Huws, perchennog y winllan a chynhyrchydd y gwin.  Mi fydd yna gyfle i flasu gwinoedd coch, gwyn, rhosliw a pefriog.

 

Cynhelir y digwyddiad ym Mhant Du, nos Wener, 15 Tachwedd am 7pm. Pris £10 y pen, i gynnwys y gwin a thamaid i’w fwyta. Rhaid cadw lle o flaen llaw, drwy gysylltu â Hunaniaith: 01286 679452 / Hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru.