M-SParc yn mynd 'ar y lôn'... ac yn dechrau ym Methesda

Dyddiad: 24/10/2019
M-SParc_VIOLET

Sefydlwyd M-SParc, Parc Gwyddoniaeth sy’n eiddo i Brifysgol Bangor, er mwyn creu gyrfaoedd gyda chyflogau da yn y rhanbarth, yn y sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg.  Y math o yrfaoedd nad ydych yn disgwyl dod o hyd iddynt ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy, yn talu’n dda ac yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu.

 

Mae M-SParc yn angerddol am sicrhau eu bod yn creu effaith real, a bod y tair Sir i gyd yn teimlo eu bod yn elwa o gael Parc Gwyddoniaeth yn y rhanbarth.  Nid ond cael gofod ffisegol i bobl ddod iddo sy’n bwysig; mae’n ymwneud â’r math o bobl sy’n heidio i'r gofod i gydweithio ar syniadau, a bod yn rym sy’n sbarduno i sicrhau bod rhywbeth positif yn digwydd.  Mae’r cwmni eisiau ysbrydoli pobl ifanc i feddwl am y rhanbarth gyda gobaith, i deimlo’n falch o ble maent yn byw a gwybod bod cyfleoedd iddynt yma wrth iddynt fynd yn hŷn.

 

I ategu’r datganiad hwn, mae prosiect blwyddyn yn cael ei gynnal, wrth i M-SParc fynd Ar y Lôn. Bydd y daith yn cychwyn ym Methesda ar 1 Tachwedd, gan rannu adeilad gyda Partneriaeth Ogwen ar y stryd fawr, ac ar ôl tri mis bydd yn symud i leoliad yng Nghonwy.  Mae hwn yn gyfle gwych i siarad gyda chymunedau newydd o bobl, gweithio gyda chynlluniau presennol a gweld ble gall M-SParc ychwanegu gwerth.

 

Mae M-SParc yn awyddus i sicrhau bod y bartneriaeth yn effeithiol, ble bynnag fydd y daith yn mynd â hwy.  Nid dim ond cyrraedd yn uchel eu cloch yw'r nod, ac wedyn gadael dri mis yn ddiweddarach i geisio gwneud yr un peth eto.  Y bwriad yw cael effaith ar y cymunedau maent yn ymweld â hwy, gan greu meddylfryd busnes entrepreneuraidd gyda’i ffocws ar y gymuned. 

 

Mae rhan o’r prosiect yn cynnwys gofod creu Ffiws, prosiect sy’n cael ei gyllido gan Arfor.

Nododd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Mae Rhaglen ARFOR yn brosiect ar gyfer Gwynedd, yn treialu prosiectau arloesol i ddatblygu'r economi leol a hybu'r Iaith Gymraeg.  Bydd Ffiws yn gyfle i fynd â’r dechnoleg newydd i leoliadau amrywiol, gan ddatblygu syniadau newydd.”

 

Bydd pobl yn gallu defnyddio’r gofod i weithio wrth ddesg gan ddefnyddio wi-fi am ddim, mynychu unrhyw un o’r digwyddiadau busnes niferus a fydd yn cael eu cynnal, o glinigau cynghori i arbrofion gwyddonol ar gyfer plant, ac wrth gwrs creu prototeipiau a phrosiectau prawf yng ngofod creu Ffiws.

 

Gall y bwriad o greu parc gwyddoniaeth ac ysgogi'r economi wybodaeth swnio fel breuddwyd gwrach ond, ar lefel ddynol, mae M-SParc eisiau dod â gobaith i’r rhanbarth, tanio uchelgais a bod yn rym sy’n sbarduno newid a datblygiadau positif.  Mae’r tîm wir yn angerddol am sicrhau bod gyrfaoedd ar gael, a bod pobl ifanc yn gallu edrych yn falch ar y rhanbarth ble maent yn tyfu i fyny, a theimlo bod rhywbeth i'w cadw hwy yma yn y dyfodol.

 

Edrycha’r tîm ymlaen yn fawr iawn at gyrraedd Bethesda a gweithio yn y  gymuned. Croeso oll sydd eisiau dod i ddefnyddio’r gofod i weithio, i holi am gychwyn busnes, i gael cymorth, neu wrth gwrs i fynychu unrhyw un o’n digwyddiadau.

 

Am wybodaeth bellach am y digywddiadau, ewch i http://www.m-sparc.com/cy/newyddion-/digwyddiadau