Teithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Dyddiad: 11/10/2019
PosterTeithiauCelfHydref2019

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor yn ystod yr hydref. Y nod yw codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma.

Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Mae’r teithiau tywys yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor ar ddydd Sadwrn 19 Hydref a dydd Sadwrn 16 Tachwedd. Cynhelir y teithiau rhwng 11.00yb-12.00yp.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru