Gwaith ail-wynebu ar yr A496 yn Nhalsarnau

Dyddiad: 14/01/2019
Talsarnau

Bydd gwaith ail-wynebu ffordd yr A496 yn Nhalsarnau yn cael ei gynnal tan 29 Ionawr.

Oherwydd culni y rhan hwnnw o’r ffordd, mae’n angenrheidiol cau'r ffordd dros dro tra bod y gwaith ail-wynebu yn cael ei gynnal. Mae arwyddion wedi bod ar y safle ers rhai wythnosau yn hysbysu modurwyr am y gwaith, gyda gwybodaeth hefyd yn cael ei arddangos am y gwyriadau perthnasol.

Wedi trafod y mater gyda’r contractwyr, bydd y cau dros dro yn digwydd dros nos er mwyn cadw unrhyw anghyfleuster i’r isafswm, gyda’r ffordd ar gau o 8pm tan 6am ar y hwyraf pob noswaith o 16 Ionawr hyd 29 Ionawr. Pe bai’r contractwyr yn gorffen y gwaith dros nos cyn 6am, byddent yn agor y ffordd i fodurwyr cyn gynted a’i bod hi’n ddiogel i wneud hynny.

Mae’r Cyngor wedi cynnal trafodaethau gyda’r gwasanaethau brys ac mae trefniadau mewn lle gyda’r contractwyr i sicrhau mynediad ar bob adeg drwy gydol y cyfnod cau i gerbydau’r gwasanaeth brys. Bydd gan y contractwr Swyddog Rheoleiddio Diogelwch Traffig ar y safle dros nos i dywys unrhyw gerbyd gwasanaeth brys drwy’r gwaith, a fydd yn cynnwys doctoriaid brys ar-alwad.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster a achoswyd gan y gwaith hanfodol ail-wynebu - mae pob ymdrech wedi’i wneud i leihau’r anghyfleustra.