Arddangosfeydd newydd ar agor yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 16/05/2019
Storiel (2)

Mae arddangosfeydd newydd ac amrywiol nawr ar agor yn Storiel, Bangor wedi nosweithiau agoriadol llwyddiannus iawn.

Un o’r arddangosfeydd yw Merched Chwarel, sydd yn cynnwys paentiadau, darluniau a cherfluniau mewn amryw gyfrwng.

Mae’r gwaith wedi’i ddylanwadu gan chwareli gogledd Cymru ac sydd yn archwilio presenoldeb gwirioneddol merched mewn amgylchedd lle roedd dynion yn teyrnasu.

Ar 18 a’r 23 Mai bydd yr artistiaid yn bresennol yn Storiel i drafod y gwaith rhwng 1-4pm. Am fwy o wybodaeth ynghylch Merched Chwarel ewch i www.merchedchwarel.org

Mae Celf Agored yn arddangosfa flynyddol sy’n agored i artistiaid a myfyrwyr 16 oed a hŷn sy’n byw a gweithio yng Nghymru.

Eleni fe wahoddwyd ceisiadau ar thema agored. Gallai’r gwaith celf gael ei gyflwyno mewn unrhyw gyfrwng: paentiadau, darluniau, ffotograffiaeth, tecstil, pren, clai ac ar ffurf 2D neu 3D. Adlewyrchir yr amrywiaeth hyn gan y 94 o weithiau sydd wedi’u dethol ar gyfer yr arddangosfa.

Enillydd Gwobr y Detholwyr eleni yw Dorothy M. Williams am ei gwaith olew Mother and Child, Singapore. Rhoddwyd canmoliaeth i waith gan wyth artist arall hefyd.

Yn ogystal â’r wobr hyn, mae yna gyfle i’r cyhoedd pleidleisio dros eu hoff ddarn o waith yn yr arddangosfa Celf Agored a fydd yn gymwys ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl (Rhodd gan Gyfeillion Storiel). Bydd y cyfnod pleidleisio yn ymestyn hyd at 1 Mehefin, gyda’r darn o waith a fydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau yn cael ei gyhoeddi ar 4 Mehefin.

Ceir mewnwelediad difyr i’r gorffennol yn yr arddangosfa Metel yn Mudo. Mae hwn yn brosiect ar y cyd sydd yn edrych ar themâu diwydiant a mudo drwy arddangos eitemau o gasgliad Storiel o’r Oes Efydd hyd at yr Canol Oesoedd, ynghyd âg arteffactau wedi eu caffael drwy’r prosiect archaeoleg cymunedol Hel Trysor.

Mae’r eitemau yn cynnwys celciau o ddarnau arian o Lanllyfni, Porthmadog a Bangor, broetsh cylchog a phin a bwcl canoloesol.

Mae hefyd arddangosfa fechan mewn cas yng nghyntedd Storiel sydd yn dangos am y tro cyntaf dyddiaduron garddio, portread a gwisg o frodwaith hardd a oedd yn berchen i Elizabeth Morgan, sef garddwr o Fôn yn ystod y 18fed ganrif.

Bydd yr arddangosfa Merched Chwarel ar agor hyd at 7 Medi.

Bydd yr arddangosfa Celf Agored ar agor hyd at 15 Mehefin.

Bydd yr arddangosfa Metal yn Mudo ar agor hyd at 6 Gorffennaf.

Bydd yr arddangosfa Elizabeth Morgan ar agor hyd at 2 Tachwedd.

Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn – 11am – 5pm.

Llun: Uwch-Chwith: Arddangosfa Merched Chwarel; Uwch-Dde: Dorothy M. Williams, enillydd Gwobr y Detholwyr eleni; Gwaelod-Chwith: Arddangosfa Metel yn Mudo; Gwaelod-Dde: Arddangosfa Elizabeth Morgan.