Chwilio am Eiddo, allwch chi helpu?

Dyddiad: 10/05/2019
Ffoaduriaid

Mae’r Cyngor wedi cytuno i gymryd rhan yn Rhaglen Adsefydlu Ffoaduriaid Syria. Erbyn hyn mae 7 teulu eisoes wedi ymsefydlu yng Ngwynedd. Rydym dal i chwilio am lety fforddiadwy addas ar eu cyfer.  Allwch chi helpu? 

Meini prawf ar gyfer llety addas:

 

•             Dylai’r llety fod mewn cyflwr addas, a dylai gynnwys cegin ac ystafell ymolchi a chyfleusterau digonol. 

•             Caiff y rhent ei dalu ar lefel y Lwfans Tai Lleol.

•             Dylai’r adeilad fod ar gael am gyfnod o leiaf 12 mis.

•             Rydym yn chwilio yn benodol  am eiddo yn ardal Bangor, neu o fewn 10 milltir i’r dref, os oes gwasanaeth bysiau da yn bodoli.

 

Os gallwch ein helpu, neu angen mwy o wybodaeth;  cysylltwch â Natalee Jones, Adran Tai Cyngor Gwynedd Sir ar 01286 682 608 neu nataleekirstyjones@gwynedd.llyw.cymru am fwy o wybodaeth.