Darllen Dros Gymru – Ysgol Cymerau ac Ysgol y Garnedd ar y brig yng Ngwynedd

Dyddiad: 28/05/2019

 

Ysgol CymerauYsgol y Garnedd

 

Mae Ysgol y Garnedd, Bangor ac Ysgol Cymerau, Pwllheli wedi dod i'r brig yn rownd gyntaf  Cystadleuaeth  Llyfrau Cymraeg,  Darllen Dros Gymru, sydd wedi’i drefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gweinyddir y cynllun yn lleol gan Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd a’i nod yn syml yw dathlu darllen gan annog plant ledled Cymru i fwynhau darllen llyfrau Cymraeg.

 

Daeth Mai, Tomos, Lea a Danial o Ysgol Cymerau ddaeth yn fuddugol o adran Blwyddyn 5 a 6 ac Efa, Elen, Hanna Gwyn a Hanna Elin o Ysgol y Garnedd o adran Blwyddyn 3 a 4.

 

Meddai Sioned Rowlands, Llyfrgellydd Ysgolion Gwynedd: “Pleser oedd cael trafod y llyfrau gyda’r holl dimau a chyfarfod cynifer o blant sy’n amlwg yn cael gwefr a mwynhad o ddarllen llyfrau Cymraeg. Pob dymuniad da a llongyfarchiadau gwresog i’r ddau dîm.” 

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Datblygu’r Economi a Chymuned: “Braf iawn yw gweld cynifer o ysgolion cynradd Gwynedd yn cefnogi ac yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Mae’n andros o gamp iddynt gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol.”

 

“Mae’n brofiad gwerthfawr i bawb sy’n cystadlu gan ei fod yn meithrin sgiliau mynegi barn a datblygu sgiliau llefaredd. Rwy’n falch iawn o’u llwyddiant ac yn diolch hefyd i staff Gwasanaeth Llyfrgell y Cyngor am eu cefnogaeth barhaus gyda’r gystadleuaeth.” 

 

Bydd y disgyblion  yn cynrychioli eu hysgol a’r sir yn Rownd Genedlaethol Darllen Dros Gymru yn Aberystwyth yn ystod mis Mehefin.

 

LLUNIAU: Disgyblion o Ysgol Cymerau ac Ysgol y Garnedd fu'n fuddugol yn rownd gyntaf cystadeluaeth Darllen dros Gymru.