Wythnos Busnes Gwynedd 2019 – dathlu'r gorau o fyd busnes

Dyddiad: 24/05/2019
wythnos fusnes

Mae Wythnos Busnes Gwynedd eleni wedi bod yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau busnesau lleol a rhoi cyfle arbennig i gwmnïau ledled y sir ddod ynghyd i rwydweithio a rhannu syniadau.

 

Roedd yr wythnos yn cynnwys rhaglen lawn o weithgareddau cefnogi busnes mewn lleoliadau ar draws y sir gan gynnwys Bangor, Dolgellau, Botwnnog a Penygroes.

 

Uchafbwynt yr wythnos sydd bellach yn ei 14eg flwyddyn - oedd Cinio Gwobrau Busnes Gwynedd yng Nghanolfan Reolaeth Prifysgol Bangor. Roedd yn gyfle i arweinwyr busnes ledled Gwynedd gael cyfarfod eu cyfoedion, i rannu syniadau a phrofiadau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

 

“Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un o’r busnesau sydd wedi ennill gwobr - roedd y Cinio Gwobrau Busnes yn uchafbwynt gwych i Wythnos Busnes Gwynedd a bu’n gyfle gwych i arddangos yr amrywiaeth eang o gwmnïau sy’n llwyddo yma yn y sir.

 

“Fel rhan o’r wythnos, mae llawer iawn o weithdai a gweithgareddau busnes wedi rhoi cyfle arbennig i gwmnïau Gwynedd allu dod ynghyd i rannu profiadau a thrafod cyfleon ar gyfer llwyddo. Mae wedi tanlinellu’r ffaith fod Gwynedd yn lle gwych i redeg busnes.”

 

Yn ystod y Cinio Gala, cyflwynwyd gwobr i Geraint Jones, Becws Islyn fel Person Busnes y Flwyddyn, Edward Kirkwood fel Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn sydd wedi sefydlu busnes a gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi Gwynedd, Rheilffordd Talyllyn fel Busnes Twristiaeth y Flwyddyn, Garej Bowydd, Blaenau Ffestiniog fel Busnes Bach y Flwyddyn a Toni Bailey (SQMAS Ltd) fel Busnes Arloesedd y Flwyddyn.

 

LLUN: Rhai o enillwyr gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019.