Agor y Gist – Cist Gwynedd 2019/20

Dyddiad: 12/03/2019

Grantiau cyfalaf a refeniw ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau refeniw a chyfalaf a fydd yn cefnogi amryw brosiectau er budd trigolion y sir.

Mae grant Gronfa Datblygu Gwirfoddol Cist Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ariannol hyd at £10,000 i gefnogi gwirfoddolwyr.

Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig ac mae canran o’r Gronfa yn cael ei ddosbarthu i Eisteddfodau lleol yng Ngwynedd, sef swm o £300 a gellid gwneud cais drwy e-bostio: CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer y cronfeydd yma ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/cronfadatblygugwirfoddol

Mae Cist Gwynedd hefyd yn gweinyddu Cronfa’r Gist Cymunedol (oedd yn arfer cael ei alw’n Sportlot) yng Ngwynedd. Mae’r gronfa yma yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 i grwpiau chwaraeon, cymunedol a ffitrwydd, ar gyfer prosiectau sy’n arwain at fwy o bobl yn cymryd rhan, a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corfforol.

Mae’r ffurflen gais a chanllawiau ar gael ar-lein ar wefan Chwaraeon Cymru: www.chwaraeon.cymru

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y maes hamdden: “Mae grantiau Cist Gwynedd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr lleol. Dyma gyfle i’n trigolion wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau.”

Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Gwirfoddol a Chronfa’r Degwm ydi 11 Ebrill a 28 Mehefin 2019.

Y dyddiadau cau ar gyfer Cronfa’r Gist Cymunedol ydi 5 Ebrill; 10 Mehefin; 6 Medi; 4 Tachwedd 2019 a 13 Ionawr 2020.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda swyddfa Cist Gwynedd ar 01286 679 153, neu e-bostio: CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru