Gwaith ail-wynebu ar Lon Las Peris

Dyddiad: 12/03/2019

Bydd llwybr yn ardal Llanberis ar gau dros dro a hyn am gyfnod o dair wythnos tra bod gwaith ail-wynebu’n cael ei gwblhau.

 Mae Lon Las Peris, sy’n cysylltu Llanberis a Brynrefail, ar gau tan 29 Mawrth 2019 am gyfnod o dair wythnos oherwydd y gwaith. Ni fydd aelodau o’r cyhoedd yn cael defnyddio’r llwybr o gwbl dros y cyfnod hwn.

 Dywedodd Barry Davies, Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch fod gwaith uwchraddio yn cael ei gynnal ar Lon Las Peris. Bydd hyn yn ychwanegu gwerth sylweddol i ddefnyddwyr y Lon Las at y dyfodol.

 Yn amlwg, rydym yn gwerthfawrogi bydd cau’r ffordd am gyfnod byr yn siom fawr i gerddwyr a seiclwyr, ond mae’n rhaid gwneud hyn er mwyn gallu cwblhau’r gwaith yn ddiogel.

 “Mae’r gwaith yn rhan o galendr gwaith rheolaidd y Cyngor a bydd y dasg wedi ei chwblhau cyn cyfnod gwyliau’r Pasg pan mae ein llwybrau yn prysuro.”