Gwobrau Busnes Gwynedd – cyflwyno'ch ceisiadau

Dyddiad: 26/03/2019
Logo Wsos Busnes 2019

Mae’r amser wedi dod i baratoi ar gyfer Gwobrau Busnes Gwynedd. Gyda’r dyddiad cau, dydd Mawrth 30 Ebrill yn prysur agosau, mae cyfle i bob busnes annibynnol yng Ngwynedd gyflwyno cais gan dderbyn cydnabyddiaeth am eu llwyddiant a’u cyfraniad i’r economi leol.

Mae pum gwobr yn cael eu cyflwyno eleni. Efallai eich bod wedi gweithio ar syniad gwych neu wedi cychwyn cwmni eich hun fel person busnes ifanc? Os ydych chi’n teimlo fod rhywun wedi eich ysbrydoli yn ystod y cyfnod heriol yma, dyma’ch  cyfle i roi gwybod i’r byd drwy enwebu unigolyn ar gyfer gwobr ‘Person Busnes y Flwyddyn’. 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Mae rhoi cyfle i fusnesau Gwynedd ddathlu eu llwyddiannau, yn arbennig yn y cyfnod anodd hwn i’r gymuned fusnes, yn arbennig o bwysig.  Rydym yn teimlo y bydd Wythnos a Gwobrau Busnes Gwynedd ran allweddol i’w chwarae o ran cynorthwyo busnes i oresgyn y sialensiau sy’n eu hwynebu heddiw, yn ogystal â chydnabod yr hyn mae busnesau’r sir wedi ei gyflawni.

“Mae pum gwobr ar gael eleni, a byddwn yn annog pob busnesau annibynnol yng Ngwynedd i wneud cais. Bydd y beirniaid yn edrych am lwyddiannau eithriadol a photensial i dyfu, yn ogystal â thystiolaeth o gyfraniad y busnes i economi, bywyd cymuned a chynaladwyedd amgylcheddol y sir.”

Gwobrau Busnes Gwynedd fydd uchafbwynt Wythnos Busnes Gwynedd 2019, sy’n cael ei chynnal rhwng 20 a 24 Mai.  Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio ar gyfer hyrwyddo'r sector fusnes yng Ngwynedd  ac i gefnogi cwmniau lleol a chyfleoedd hyfforddiant yng Ngwynedd.

Os hoffech chi ymgeisio, mae ffurflenni cais ar gael ar-lein ar https://www.bangor.ac.uk/management_centre/gwynedd-business-week/index.php.cy neu cysylltwch gyda Thîm Gwobrau Busnes Gwynedd ar 01248 365912 neu e-bostio ffion.jones@bangor.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio ydi 30 Ebrill 2019. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yng Nghinio Gala’r Gwobrau yn y Ganolfan Reolaeth, Bangor ar nos Iau, 23 Mai 2019. Mae tocynnau ar gyfer y nosod ar gael drwy ffonio 01248 365912.