Drysau'n agored i Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor

Dyddiad: 19/09/2019
Brambell

Bydd cyfle i’r cyhoedd ymweld ag Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 28 Medi 2019.

 

Mae digwyddiadau Drysau Agored yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

 

Cychwynnodd y Casgliad Sŵoleg fel adnodd dysgu, ac fe’i defnyddir hyd heddiw. Mae’r casgliad yn cynnwys sgerbydau llawn, penglogau, tacsidermi, cyrn carw a samplau wedi’u cadw mewn hylif, rhai sydd yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa yn Adeilad Brambell.

Mae cyfle i ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol y Brifysgol sydd ddim ar agor i'r Cyhoedd fel rheol, a dysgu mwy am yr anifeiliaid sy'n cael eu harddangos.

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor am 11.00yb-1.00yp ac nid oes angen archebu lle.

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill Drysau Agored ar draws Gwynedd a Chonwy yn ystod mis Medi, ewch i cadw.llyw.cymru/drysau-agored