Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd Gwynedd

Dyddiad: 04/09/2019

 SIDYFF

Ers rhai blynyddoedd bellach mae Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi gwahodd ysgolion cynradd y sir i enwebu dau ddisgybl o’r adran iau i fod yn Swyddogion Iau Diogelwch y Ffyrdd.

Rôl y swyddogion ifanc ydi lledaenu negeseuon diogelwch y ffyrdd i gymuned yr ysgol drwy gynnal sgyrsiau, cystadlaethau, gosod posteri yn ogystal â rhoi syniadau eu hunain ar waith i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ffordd.

Mae’r plant yn derbyn tystysgrif a medal ar ddiwedd eu cyfnod fel swyddogion mewn cydnabyddiaeth am eu gwaith caled.

Eleni roedd tarian ar gael i’r ysgol yn Arfon, Dwyfor a Meirionnydd a oedd, ym marn Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd, wedi gwneud y gwaith gorau o hybu ag annog diogelwch ffyrdd. Yr enillwyr eleni oedd Ysgol Bontnewydd o Arfon; Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o Ddwyfor; ac Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn ym Meirionnydd. Llongyfarchiadau i bawb fu’n cymryd rhan.

Trefnwyd y seremonïau gwobrwyo gan Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd. 

Lluniau: 1. Arfon: Freya a Marley, Ysgol Bontnewydd.

               2. Dwyfor: Jasmine a Jesse, Ysgol Bro Plennydd

               3. Meirionnydd: Cati a Lleucu, Ysgol O M Edwards