Cyngor Gwynedd yn talu teyrnged i'r cyn-gynghorydd Eurig Wyn

Dyddiad: 26/06/2019
Eurig Wyn

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i’r cyn-gynghorydd Eurig Wyn o Waunfawr a fu farw yn ddiweddar.

Yn gyn-aelod o Gyngor Sir Gwynedd, yn fwy diweddar bu’n cynrychioli ward Waunfawr ar Gyngor Gwynedd nes camu lawr yn 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Edgar Wyn Owen, Cadeirydd Cyngor Gwynedd: “Roedd hi’n fraint i mi gael dilyn Eurig fel cynghorydd Waunfawr ar Gyngor Gwynedd pan benderfynodd o gamu lawr tair blynedd yn ôl.

“Roedd Eurig yn gyfaill annwyl ac yn sicr bydd y gymuned gyfan yn cofio am ei waith diflino fel aelod lleol dros Waunfawr. Fel gwr bonheddig a Chymro i’r carn, rydw i’n gwybod ei fod yn aelod uchel ei barch gan gynghorwyr ar draws y Cyngor a’i fod bob amser am weld y gorau dros Wynedd a Chymru.

“Fel Cyngor, anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu.”

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Roedd Eurig yn gymeriad hawddgar a hoffus ac yn wleidydd praff a roddodd oes o wasanaeth i Gymru a'r Gymraeg. Bu'n fraint cyd-wasanaethu ag ef ar Gyngor Gwynedd a thristwch yw ei golli.”