Gogledd Creadigol yn cynnal eu cynhadledd gyntaf yn Pontio, Bangor

Dyddiad: 26/06/2019
Pontio

Mae rhwydwaith Gogledd Creadigol wedi cynnal eu cynhadledd gyntaf yn Pontio, Bangor yn ddiweddar. Rhwydwaith i gwmnïau a sefydliadau yn y diwydiannau creadigol-digidol yng Ngogledd Cymru yw Gogledd Creadigol sy’n gweithio i annog cydweithio a rhannu ymarfer da, yn ogystal â sicrhau fod gan bobl ifanc y sgiliau cywir ar gyfer swyddi'r dyfodol.

Agorwyd y gynhadledd gyda’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Dafydd Elis-Thomas, yn cyhoeddi y bydd Cymru Creadigol newydd yn gweithredu ar egwyddor a lefel 'rhanbarthol' gyda Gogledd Creadigol yn bartner allweddol.

Yn dilyn hyn trafodwyd y datblygiadau diweddaraf gan rai o gwmnïau creadigol-digidol mwyaf blaengar y rhanbarth, ac roedd cyfle i aelodau'r diwydiant glywed gan nifer o bobl ddylanwadol ac ysbrydoledig.

Roedd hyn yn cynnwys Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C, a siaradodd am ddyfodol darlledu creadigol. Hefyd fe drafododd yr actor a’r sgriptiwr clodwiw a chyd-sylfaenydd Mad as Birds Films, Celyn Jones, ei ffilmiau diweddaraf a photensial y diwydiant ffilm yng Nghymru.

Eglurodd Rob Griffith o Grŵp Llandrillo Menai, gynt o TT Games a Sony, y cysylltiad rhwng y diwydiant creadigol-digidol ac addysg ac yr hyn y mae Grŵp Llandrillo yn ei wneud i dyfu'r sector gemau yng ngogledd Cymru, megis cefnogi a hyfforddi datblygwyr a dylunwyr newydd. Roedd GT Studios yno hefyd, sef stiwdio Datblygu Gemau newydd a gefnogir gan Grŵp Llandrillo, i drafod y gêm gyntaf y maent yn datblygu a phrosiectau eraill sydd ar y gweill.

Cynhaliodd tîm o adran Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru sesiwn ar sut y gellid Llywodraeth Cymru gefnogi'r diwydiant creadigol a ddilynwyd gan sesiwn trafod ynghylch gwella sgiliau yn y sector.

Yn dilyn y gynhadledd dywedodd Cadeirydd Gogledd Creadigol, Garffild Lewis: “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl o'r diwydiant yn dod at ei gilydd. Rwy'n edrych ymlaen at weld y Rhwydwaith yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu gweithgareddau Gogledd Creadigol i’r dyfodol.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Economi a Chymuned: “Rwyf yn hapus iawn fod Cyngor Gwynedd yn darparu gweinyddiaeth dros y bartneriaeth gan ei fod mor allweddol bwysig i’r Sir, a’r rhanbarth cyfan wrth greu economi cryf yn defnyddio technolegau rheng flaen gall greu swyddi gwerth uchel i’r dyfodol.”

LLUN: Cynhadledd gyntaf rhwydwaith Gogledd Creadigol yn Pontio