Murlun i gael ei ddadorchuddio yng Nghaernarfon

Dyddiad: 27/06/2019
murlun Caernarfon

Mae prosiect ar y cyd rhwng Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, Grŵp Cynefin a CARN yn cynnig cyfle i bobl ifanc ardal Caernarfon, Llanrug a Dyffryn Nantlle i greu murlun yng Nghaernarfon.

 

Yn dilyn trafodaethau gyda busnesau a thrigolion Caernarfon oedd wedi datgan eu bod yn awyddus i weld murluniau yn y dref, penderfynwyd y byddai’r bobl ifanc yn cael y cyfle i weithio hefo artistiaid CARN sef Abbie Parry, Ffion Pritchard a Tegid Roberts er mwyn creu cyfres o furluniau sydd yn ddehongliad o beth mae’r dref yn ei olygu i bobl ifanc yr ardal.

 

Meddai Chloe Ward o Cyfuno: “Fel cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd, mae'n bleser gweld y gwaith gwych a wnaed gan bawb yn ymwneud â murlun Caernarfon. Mae cael gweld pobl ifanc yn cydweithio trwy gyfrwng celf ar y prosiect hwn yn wych.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Plant a Phobl Ifanc: “Diolch i aelodau staff Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd ynghyd â’n partneriaid am eu gwaith i sicrhau fod y prosiect yn dwyn ffrwyth.

“Mae’r prosiect wedi bod yn gyfle i’r bobl ifanc ddatblygu sgiliau celf newydd, cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd o wahanol ardaloedd o Wynedd. Edrychaf ymlaen at weld y murlun pan gaiff ei ddadorchuddio.”

 

Y gobaith yw arddangos y murlun yn y parc gyferbyn â thafarn y Black Boy yng Nghaernarfon a bydd yn cael ei ddadorchuddio yn fuan.                                         

 

Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan gronfa PACT Heddlu Gogledd Cymru a chronfa HWB Caernarfon.         

 

 

 

LLUN: Pobl ifanc ardal Caernarfon yn creu’r murlun gyda’r artistiaid