Sôn am Ymchwil

Dyddiad: 24/06/2019
SonamYmchwil

Dewch i ddarganfod eich rôl mewn ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru yn yr ŵyl am ddim hon yn Storiel, Bangor ar ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 rhwng 12:00-16:00.  

Gallwch ddysgu sut mae ymchwil yn achub bywydau drwy ymweld â stondinau arddangos hwyliog sy’n gyfeillgar i deuluoedd, ardal deulu gyda gweithgareddau am ddim i blant a detholiad o sgyrsiau yn rhannu profiadau personol o ymchwil yng Nghymru.

Dewch i ddarganfod sut mae’r triniaethau a’r gofal sydd ar gael heddiw yn bodoli oherwydd yr ymchwil a wnaed yn y gorffennol, a sut y bydd ymchwil heddiw’n darparu triniaethau a gofal ar gyfer y dyfodol.