Cadw plant Llanllyfni yn ddiogel

Dyddiad: 03/12/2018

Mae disgyblion ysgol gynradd yng Ngwynedd yn dweud eu bod mewn perygl wrth gerdded i’r ysgol oherwydd gyrwyr anghyfrifol.

Mae’r plant o Ysgol Llanllyfni, Gwynedd nawr yn gofyn i yrwyr i beidio â pharcio ar y llinellau melyn na’r llinellau igam-ogam ar y ffordd sy’n arwain at yr ysgol.

Mae’r plant wedi bod yn brysur yn dylunio arwyddion i’w gosod ger yr ysgol ac yn anfon llythyrau at gartrefi cyfagos yn atgoffa gyrwyr eu bod yn rhoi cerddwyr mewn peryg drwy dorri rheolau’r ffordd fawr.

Dywedodd Geraint Jones, Pennaeth Ysgol Llanllyfni: “Mae’r plant wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ffordd ac rydan ni’n annog po fwyaf o deuluoedd ac sy’n bosib i gerdded i’r ysgol gan ei fod yn llesol i’w iechyd ac yn well i’r amgylchedd.

“Ond yn anffodus, pan maent yn cyrraedd at y lôn sy’n arwain at yr ysgol mae’n gallu bod yn beryg i groesi gan fod ceir wedi parcio lle na ddylent. Mae hyn yn gallu bod yn arbennig o beryglus i blant gan eu bod yn rhy fychan i yrwyr ar y ffordd eu gweld rhwng dau gar sydd wedi parcio ac mae’n anodd i’r plentyn ei hun i weld traffig.”

Ychwanegodd Gwenan Huws Tomos, Rheolwr Gorfodaeth Parcio Cyngor Gwynedd: “Mae unrhyw un sy’n parcio ar linellau melyn yn torri’r gyfraith. Yn anffodus, mae’n amhosib i wardeiniaid traffig fod ym mhob man felly rydym yn galw ar bobl i ddefnyddio synnwyr cyffredin ac yn gofyn iddynt ystyried lle maen nhw’n parcio a pa effaith maent yn ei gael ar ddefnyddwyr ffordd eraill.”

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros ddiogelwch y ffyrdd: “Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Llanllyfni am eu gwaith caled yn dylunio’r arwyddion ac yn anfon y llythyrau. Rydw i’n gobeithio bydd eu hymdrechion yn arwain at newid yn ymddygiad y gyrwyr hynny sy’n anwybyddu rheolau’r ffordd fawr.”

Llanllyfni-1Llanllyfni-2