Casgliadau gwastraff dros y Nadolig yng Ngwynedd

Dyddiad: 10/12/2018
biniau_dolig

Dau ddiwrnod dros gyfnod y Nadolig ydi’r unig amser o’r flwyddyn pan nad ydi cartrefi mewn rhai ardaloedd o Wynedd yn derbyn gwasanaeth casgliadau gwastraff ac ailgylchu arferol.

Eleni, y cartrefi y bydd y gwyliau’n effeithio arnyn nhw yw’r rhai y byddai eu dyddiau casglu arferol yn digwydd ar Ddydd Nadolig (dydd Mawrth, 25 Rhagfyr) a Dydd San Steffan (dydd Mercher, 26 Rhagfyr). 


Mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi y gall hyn achosi niwsans i’r rheini sydd fel arfer yn rhoi eu biniau gwastraff gweddilliol (y bin gwyrdd neu fagiau du) allan i’w gwagio ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher. Dyma pam fod y Cyngor wedi rhoi trefniadau arbennig mewn lle i gasglu gwastraff gweddilliol yn y dyddiau yn dilyn y Nadolig.

Ar gyfer y cartrefi yma, nid oes casgliadau ar 25 a 26 Rhagfyr 2018. I'r cartrefi hynny fydd yn methu casgliad oherwydd hyn dyma fydd yn trefniadau:

- Gwastraff (bin gwyrdd) Dydd Mawrth, 25 Rhagfyr 2018 - Casglu ar Ddydd Iau, 27 Rhagfyr 2018;

- Gwastraff (bin gwyrdd) Dydd Mercher, 26 Rhagfyr 2018 - Casglu ar Ddydd Gwener, 28 Rhagfyr 2018;

- Ailgylchu a gwastraff bwyd Dydd Mawrth, 25 Rhagfyr 2018 – Casgliad nesaf ar Ddydd Mawrth, 1 Ionawr 2019;

- Ailgylchu a gwastraff bwyd Dydd Mercher, 26 Rhagfyr 2018 - Casgliad nesaf ar Ddydd Mercher 2 Ionawr 2019.

O ran y gwasanaeth gwastraff clinigol neu glytiau (bagiau melyn), ni fydd casgliadau ar ddydd Mawrth, 25 Rhagfyr nac dydd Mercher 26 Rhagfyr. Bydd y casgliad nesaf ar yr wythnos ganlynol, sef 1 neu 2 Ionawr.

Er ei bod yn wyl banc, bydd casgliadau arferol i bawb ar ddydd Mawrth, 1 Ionawr 2019.

I’r teuluoedd a fyddai efallai yn ei gweld yn anodd ymdopi hefo gwastraff ychwanegol a gynhyrchir dros gyfnod y Nadolig, mae’r Cyngor yn argymell defnyddio canolfannau ailgylchu sydd wedi eu lleoli ar draws y sir.

Bydd rhwydwaith canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn agored yn hirach nag arfer dros gyfnod yr Wyl i helpu trigolion gael gwared ar eu sbwriel tymhorol ychwanegol yn gyfleus a didrafferth.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Fel Cyngor, rydan ni’n deall bod dathliadau’r Nadolig yn golygu ein bod ni i gyd yn cynhyrchu sbwriel ychwanegol dros gyfnod yr Ŵyl. Rydan ni felly’n annog trigolion i wneud defnydd o ganolfannau ailgylchu.
“Rydan ni wedi gweld yn y gorffennol y gall ein canolfannau ailgylchu fynd yn brysur iawn yn y dyddiau ar ôl y Nadolig. Dyna pam, er mwyn trio sicrhau ymweliad didrafferth, ein bod ni wedi trefnu i nifer o’n canolfannau i fod yn agored am gyfnod estynedig. Felly cofiwch nad oes dim angen i chi ruthro i lawr i’r ganolfan ailgylchu y peth cyntaf ar 27 Rhagfyr.”

Am fanylion llawn ynglŷn â lle mae eich canolfan ailgylchu lleol, beth mae’r canolfannau’n ei dderbyn a’r oriau agor rheolaidd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/ailgylchu

Gallwch hefyd weld eich trefniadau casglu gwastraff trwy deipio eich cod
post yn y tab ar dudalen gartref y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru

Manylion llawn am oriau agor y canolfannau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig yng Ngwynedd:

- 23 Rhagfyr – amseroedd agor arferol

- 24 Rhagfyr – pob safle ar agor 9am – 1pm

- 25 Rhagfyr – pob safle ar gau

- 26 Rhagfyr – pob safle ar gau

- 27 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 5pm; amser agor arferol Rhwngddwyryd (10am-4pm); Bala a Blaenau Ffestiniog ar gau (fel sy’n arferol ar ddydd Iau)

- 28 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 5pm; amser agor arferol Rhwngddwyryd Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-4pm)

- 29 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 5pm; amseroedd agor arferol yn Rhwngddwyryd, Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-3pm)

- 30 Rhagfyr - pob safle ar agor 8:30am – 3pm

- 31 Rhagfyr – pob safle ar agor fel yn arefrol

- 1 Ionawr – pob safle ar gau

- 2 Ionawr – pob safle ar agor fel yn arferol