Osgoi gwenwyn bwyd diangen y Nadolig yma

Dyddiad: 07/12/2018
Bwyd-yr-Wyl

Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi ymgyrch Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) dros gyfnod y Nadolig er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch hylendid bwyd.

Er mwyn osgoi cael gwenwyn bwyd dros y gwyliau, mae’r Cyngor yn annog trigolion i ddilyn cyngor yr ASB isod er mwyn sicrhau bod pawb yn mwynhau hwyl yr ŵyl:

 

1)    Wrth siopa bwyd ar gyfer y Nadolig, cofiwch fynd â digon o fagiau fel y gallwch chi gadw bwyd amrwd a bwyd parod i'w fwyta ar wahân er mwyn osgoi croeshalogi.

2)    Darllenwch y cyngor ar label eich twrci er mwyn sicrhau bod gennych chi ddigon o amser i'w ddadmer yn llawn, fe allai gymryd hyd at 4 diwrnod i ddadmer.

3)    Peidiwch â golchi twrci amrwd; mae'n tasgu germau ar eich dwylo, eich dillad, offer ac arwynebau.

4)    Darllenwch y cyfarwyddiadau ar ddeunydd pecynnu'r twrci er mwyn canfod pa mor hir y bydd yn cymryd i'w goginio. Dylech wirio: bod y cig yn stemio'n boeth drwyddo draw; nid ydych yn gweld unrhyw gig pinc wrth dorri i'r darn mwyaf trwchus ac mae'r suddion yn rhedeg yn glir.

5)    P'un a'ch bod yn defnyddio twrci ffres neu dwrci wedi'i rewi, gallwch ddefnyddio'ch twrci dros ben i greu pryd newydd - megis cyri twrci. Gallwch chi rewi'r pryd newydd hwn, ond dylech sicrhau mai unwaith yn unig yr ydych chi'n ei ailgynhesu.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Gall coginio pryd Nadolig ar gyfer criw mawr fod yn her, ac mae'n hollbwysig bod y twrci, neu unrhyw gig arall, yn cael ei storio, ei ddadmer a'i goginio'n gywir. Yn yr un modd, mae angen ail-gynhesu a bwyta unrhyw fwyd dros ben o fewn amser penodol er mwyn osgoi gwenwyn bwyd.

“Dyma pam fod Cyngor Gwynedd yn cefnogi'r Asiantaeth Safonau Bwyd i'ch helpu i leihau rhywfaint o'r straen o baratoi'ch pryd Nadolig ac i gadw'ch teulu yn ddiogel yn ystod y gwyliau.”

Dywedodd Adam Hardgrave, Pennaeth Rheoli Clefydau a Gludir gan Fwyd yr ASB: “Mae'r pedwar hanfod hylendid bwyd: oeri, glanhau, coginio ac osgoi croeshalogi yn bwysig trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig dros y Nadolig.

“Yn ystod paratoadau'r Nadolig, mae'n bwysig cofio cynllunio ymlaen llaw a chaniatáu digon o amser. Cofiwch y gall twrci cyffredin ei faint gymryd pedwar diwrnod i ddadmer yn llawn yn yr oergell, ac mae'n hanfodol coginio twrci yn drylwyr, fel ei fod yn stemio'n boeth, heb unrhyw gig pinc, a bod y suddion yn rhedeg yn glir.”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.food.gov.uk/bwyd-yr-wyl neu dilynwch @fsacymru #BwydyrWyl ar Twitter am gyngor yn dros gyfnod y Nadolig.