Arddangosfa Gwrthryfel Beca - Peter a Paul Davies yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 21/11/2018
Storiel-Beca

Mae’r arddangosfa yma yn Storiel, Bangor yn ymwneud â hanes, iaith, tirlun a materion cymdeithasol-wleidyddol, gan ganolbwyntio ar y cyd-weithio a fu rhwng y brodyr Peter a Paul Davies.

Mae’n dathlu llwyddiant y ddiweddar Paul Davies, a oedd yn byw ym Mangor. Tra ni ellir yr arddangosfa ymdrin â rhan ystod o’i waith, syniadau a’i gyfraniad i’r maes, y mae serch hynny yn cyflwyno dynodiad o’i ddylanwad a’i berthnasedd.

Yn yr arddangosfa ceir gwaith mewn cyfryngau cymysg, gan gynnwys y gwaith olew trawiadol ‘Cymru - Iwerddon, Y Môr Celtaidd’ (1985). Mae’r cerflun ‘Welsh Not’, a gerfiwyd allan o bren trawst rheilffordd gan Paul Davies, yn rhan o berfformiad a wnaeth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ym 1977 sydd yn tynnu sylw at hanes yr ymgais hwnnw i ddwyn gwarth ar siarad Cymraeg.

Ffurfiwyd Beca gan y brodyr tua 1974, a enwid fel teyrnged i Derfysgoedd Rebeca (1839-1843). Datblygwyd Beca fel grŵp ar gyfer artistiaid i gael cyd-weithio, gan herio delweddaeth mewn sawl cyfrwng a wnaeth helpu i osod materion Cymreig fel hunaniaeth, iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth ar agenda’r celfyddydau gweledig.

Mae artistiaid Beca yn parhau i arddangos yn eang mewn sawl ffurf a chyd-destunau, gan gynnwys yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’r arddangosfa Gwrthryfel Beca - Peter a Paul Davies i’w weld yn Storiel, Bangor hyd at 5 Ionawr 2019. Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn 11:00-17:00.

Llun: Cerflun ‘Welsh Not’ sydd yn rhan o’r arddangosfa.