Arddangosfa 'Newydd Eto' yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 28/11/2018

Newydd_Eto1 Newydd_eto2

Mae’r arddangosfa ‘Newydd Eto’ yn archwilio thema ailgylchu drwy arddangos sut y gellir troi malurion i fwynderau. 

Mae’r eitemau sydd i’w weld yn yr arddangosfa yn cynnwys esiamplau o ‘ailgylchu’ o gasgliad amgueddfa Storiel, Bangor. Mae rhai yn eitemau hardd o ddarnau wedi’u trysori, eraill yn ail-ddefnyddio darnau i’w taflu mewn ffordd newydd.

Yn y gorffennol defnyddiwyd y rhan fwyaf o wrthrychau nes byddant wedi gwisgo'n llwyr, weithiau gan sawl perchennog, neu caent eu troi'n bethau eraill. Heddiw, mae ailgylchu wedi dod yn beth pwysig mewn ffordd wahanol. Mae ein gwastraff, yn arbennig hwnnw a ddaw o blastigion a deunyddiau artiffisial, yn bygwth llethu ecosystem fregus y byd. 

Mae’n bosib prynu rhai o’r eitemau yn yr arddangosfa – hetiau a gemwaith gan yr artist ailgylchu Val Hunt sydd wedi’u eu gwneud o fetel caniau diod, ac adar bach tecstil gan Liesbeth Williams sydd wedi’u gwneud allan o ddefnydd dros ben o brosiectau cwiltiau a gwaith tecstil. Mae'r rhain yn esiamplau cyfoes hardd o ailgylchu neu ail ddefnyddio deunyddiau.

Bydd yr arddangosfa ar agor hyd at 30 Mawrth 2019 yn Storiel, Bangor.

Mae Storiel ar agor Mawrth -  Sadwrn 11:00 – 17:00.

Lluniau: Rhai o’r eitemau sydd yn yr arddangosfa.