Cyfle i gyfrannu at ddyfodol Deiniolen a'r fro

Dyddiad: 15/11/2018

CYM - Deiniolen OLAF

Mae cyfle i bobl ardal Deiniolen i rannu eu hanes, profiadau a syniadau er mwyn creu dyfodol llewyrchus i’r fro.

Cynhelir digwyddiad “DeiNIolen - Ddoe, Heddiw ac Yfory” yn Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen ddydd Sadwrn a Sul, 24-25 Tachwedd er mwyn ceisio darganfod beth sy’n bwysig i bobl leol.

Mae’r digwyddiad yma yn rhan o Brosiect Dyfodol Gwledig, sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a weinyddir gan asiantaeth ynni Severn Wye i gynorthwyo a galluogi cymunedau ar draws Cymru i edrych ac ystyried atebion tymor hir effeithiol i’r problemau sy’n gysylltiedig â byw mewn ardaloedd gwledig.

Bydd y gweithgareddau dros y ddau ddiwrnod yn rhan o weledigaeth yr arlunydd Naomi Heath, ac yn cynnwys: cyfle i rannu straeon, cystadlaethau, hen luniau, gweithgareddau plant, paned a chacen a mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r economi: “Mae’n gyfnod cyffrous i’r ardal hon ar hyn o bryd. Rhwng y newyddion gwych diweddar fod ardaloedd y llechi wedi cymryd cam arall tuag at sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO a derbyn arian drwy brosiect Cynllun Lle Arbennig Cronfa Treftadaeth y Loteri, mae pethau’n edrych yn llewyrchus i Ddeiniolen a nifer o gymunedau eraill sy’n gysylltiedig â’r dyffrynnoedd llechi.”

Ychwanegodd Adrian Roberts, Cydlynydd Lle, Asiantaeth Ynni Severn Wye: “Rydym eisiau casglu barn pobl leol am eu gobeithion i’r ardal i’r dyfodol ac chofnodi hanesion lleol. Bydd cyfle i drigolion fynd ar siwrne o’r gorffennol i’r presennol, cyn edrych hefyd tua’r dyfodol.

“Mi fyddwn yn annog pobl leol o bob oed a chefndir i ddod i’r digwyddiad er mwyn gwneud yn siŵr fod profiadau pawb yn cael eu adlewyrchu yn y gwaith.”

Bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal rhwng 10am-4pm dros y ddau ddiwrnod, mae croeso cynnes i bobl leol alw heibio ar unrhyw bryd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda efo Adrian Roberts adrianr@severnwye.org.uk

Llun: Poster y digwyddiad