Ymgyrch Capel Caersalem i hel sbwriel yng Nghaernarfon

Dyddiad: 08/11/2018
Criw Capel Caersalem
Yn ddiweddar aeth criw o wirfoddolwyr a’u ffrindiau o Gapel Caersalem, Caernarfon allan o gwmpas y dref i hel sbwriel. Fe aeth y grŵp i’r ardal rhwng Ffordd Santes Helen, Lon Eifion a hefyd draw am gyfeiriad Twtil a Feed My Lambs.

 

Trefnwyd y digwyddiad gan un o aelodau’r capel, sef Arwel E Jones, a meddai: “Bu tua wyth ohonom, yn cynnwys ymwelwyr o Eglwys Bedyddwyr, Gogledd Carolina, yn cydweithio ac fe gasglwyd 14 bag o sbwriel rhyngom. Ynghyd a’r sbwriel cliriwyd ambell i eitem sylweddol megis sêt car plentyn. Diolch i bawb o’r criw ac i Trefi Taclus a Cadwch Cymru'n Daclus hefyd am helpu.”

Un o’r rhai gymerodd ran oedd y Cynghorydd lleol Cai Larsen, a dywedodd: “Roedd yn wych cael y cyfle unwaith eto i helpu tacluso ardaloedd o gwmpas y dref, a thrwy hyn cyfrannu at godi gwedd yr ardal.  Mae balchder bro ar waith yn beth pwysig ac yn enwedig pan bo cymaint o wasgiad ariannol ar ein cynghorau.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Adran Priffyrdd Cyngor Gwynedd: “Diolch yn fawr iawn i’r grŵp o Eglwys Caersalem am fynd i glirio o gwmpas Caernarfon yn ddiweddar. Mae pob ymdrech gan bobl leol yn help mawr at wella’r amgylchedd yn ein cymunedau, ac mae Trefi Taclus y Cyngor yn hynod ddiolchgar am eu hymroddiad.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os byddech chi’n hoffi cychwyn grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.

Llun: Criw Capel Caersalem, Caernarfon