Newyddion Gwynedd

Newyddion Gwynedd ydi papur newydd y Cyngor. Mae'n cael ei ddosbarthu i holl gartrefi Gwynedd.


Rhifyn diweddaraf

Newyddion Gwynedd Hydref 2019

Derbyn copi mewn fformat gwahanol

Os ydych yn dymuno derbyn fersiwn ar dâp neu CD o Newyddion Gwynedd, cysylltwch ag Uned Gyfathrebu Cyngor Gwynedd

  • Ffôn: 01286 679 323
  • E-bost: cyfathrebu@gwynedd.llyw.cymru
  • Cyfeiriad: Uned Gyfathrebu, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH