ECO

ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg

Mae’r datganiad hwn yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Gwynedd ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’, Hydref 2018 - Mawrth 2022.

Ei nod yw cefnogi’r aelwydydd hynny yng Ngwynedd sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sydd fwyaf agored i effeithiau cartref oer. 

Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi. 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Menai Heating ar y cynllun ECO3 hwn. 

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd

Cynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO Help i Wresogi