Gwaith gwirfoddol neu gyflogedig dros dro gyda Chyngor Gwynedd

Clip sain: gwaith gwirfoddol neu gyflogedig
Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am bobl sydd ar gael i weithio (mewn swydd gyflogedig, neu mewn rôl wirfoddol) i helpu i gynnal gwasanaethau i bobl fregus.

Os ydych yn debygol o fedru helpu cysylltwch â ni drwy e-bostio / ffonio:

 

Banc Gwirfoddoli Mantell Gwynedd

Mae nifer o grwpiau lleol a chymunedol hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn gyfaill, i helpu siopa bwyd a nwyddau angenrheidiol i drigolion sy’n gorfod aros yn eu cartrefi. 

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli yn eich cymuned, cofrestrwch â:

Banc Gwirfoddoli Mantell Gwynedd

 

Cynllun Cyfaill eich pentref

Efallai y byddwch chi’n gallu sefydlu Cynllun Cyfaill i’ch pentref.

Mae’r Cyngor a Mantell Gwynedd wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000

 

Gair o ddiolch 

Dymuna Cyngor Gwynedd ddiolch i’r holl bartneriaid, trigolion a busnesau sydd yn dod ynghyd i gefnogi trigolion bregus ein cymunedau ni.