Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad un tro o £200 gan yr Awdurdod Lleol er mwyn helpu i dalu eu costau tanwydd. Mae hwn yn daliad ychwanegol i'r ad-daliad Bil Ynni gan Lywodraeth y DU, a’r Taliad Tanwydd Gaeaf a delir fel arfer i bensiynwyr.

Daeth y cynllun hwn i ben ar 28 Chwefror 2023.

Close

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01286 682689