Coronafeirws (Covid-19): Treth Cyngor

Os yn bosib, dylai trethdalwyr dalu eu Treth Cyngor fel yr arfer.

Oherwydd y cyfnod o argyfwng rydym yn ei wynebu ar hyn o bryd, byddwn yn atal pob gweithred adennill - ar hyn o bryd am gyfnod o dri mis (Ebrill - Mehefin). Mae posiblrwydd y bydd hyn yn cael ei ymestyn yn ôl amgylchiadau'r economi leol. 

Mae hyn yn golygu na fydd Nodiadau Atgoffa, Gwysion na Gorchmynion Dyled yn cael eu gweithredu, ac os oes cytundeb neu orchymyn atafael mewn lle yn barod, e-bostiwch trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru i'w drafod.

Pan fydd sefyllfa'r argyfwng yn lleihau, bydd y Cyngor yn anfon llythyr at bawb â thaliadau gor-ddyledus i’w gwahodd i drafod trefniant. 

 

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiad pellach i'r uchod, e-bostiwch:
trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru.