Bwrlwm Bermo 2018

Lleoliad
Abermaw - Llyn Penmaen
Dyddiad(au)
29/09/2018
Gwefan
http://www.outdoorswimmimgsociety.com/the-hurly-burly
Disgrifiad

Bydd Bwrlwm Bermo 2018 yn cymeryd lle ar 29 Medi 2018.

Mae Bwrlwm Bermo yn ddigwyddiad blynyddol o nofio / rhedeg sydd yn cael ei drefnu gan y 'Gymdeithas Nofio Awyr Agored'.  Cymerodd ei le am y tro cyntaf yn 2017 gyda 200 o nofwyr, 50 o redwyr / nofwyr wedi uno a 25 o redwyr.  Roedd yn hynod lwyddianus a bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal unwaith eto yn 2018 gyda 800 o nofwyr a hyd at 100 o redwyr.  Bydd y nofio yn cychwyn ar draeth Abermaw gyda'r nofwyr yn mynd o dan bont y rheilffordd iconic gan nofio i fynnu'r Fawddach gyda'r llanw yn eu cynorthwyo ymlaen gan orffen ger Pont Llyn Penmaen.  Bydd y ras yn cychwyn ac yn diweddu yn yr un lle gyda'r rhedwyr yn dilyn Trywydd y Fawddach