Carolau yng Ngolau Cannwyll

Lleoliad
Capel y Maes Caernarfon
Dyddiad(au)
02/12/2018
Cyswllt

Ebost alunjhjones@gmail.com

Rhif Ffon 01248 670 995

Disgrifiad
Dewch i gychwyn y Nadolig mewn oedfa o Carolau yng Ngolau Cannwyll yng Nghapel y Maes, Caernarfon.  I gychwyn am 6.00yh.  Paned a mins pei wedyn.  Croeso i bawb.