Cyngerdd Nadolig

Lleoliad
Cadeirlan Bangor
Dyddiad(au)
06/12/2018
Cyswllt

Ebost Andrew.everley@stdavidshospice.org.uk

Rhif Ffon 01492 873 664

Gwefan
https://www.stdavidshospice.org.uk/event/christmas-concert-bangor-cathedral
Disgrifiad

Ymunwch gyda'ch Hospis lleol am noson o ganu Nadoligaidd yng Nghadeirlan Bangor .

Cynhelir ar Nos Iau 6 Rhagfyr 2018 i gychwyn am 7.30yh.  Bydd y digwyddiad yn cynnwys adain plant Cor Glanaethwy, Cor Meibion Penrhyn a Elin Fflur.  Bydd y comediwr Tudur Owen yn rhedeg y noson. 

Mae'r digwyddiad yma wedi ei threfnu i godi arian ar gyfer Hospis Dewi Sant a Hospis yn y Cartref Gwynedd a Mon.  Er mwyn peidio cael eich siomi archebwch docynnau yn gynnar.

Gallwch archebu tocynnau ar y we drwy ymweld a https://www.stdavidshospice.org.uk/events_calendar neu archebu dros y ffon drwy ffonio y Swyddfa Godi Arian ar 01492 873 664

Tocynnau Oedolion £10.00 Plant £5.00